Charita - Sociální automobil

Nový Sociální automobil pro nadaci Naděje - zakoupením reklamní plochy na sociálním vozidle přispějete na nákup nového sociálního automobilu, tentokrát se jednalo o nákup auta pro nadaci Naděje. Nejen že tím přispějete na obnovu vozového parku sociálních zařízení a ústavů, ale na několik let si tím zajistíte zviditelnění v regionu.

Foto je ze slavnostního předání tohoto automobilu nadaci Naděje v krásných prostorách Emauzského kláštera v Praze.